Trycksår

6461

TRYCKSÅR - Förebyggande åtgärder och behandling

Personer med Nortonpoäng 20 och/eller lägre har en ökad risk för trycksår. Modifierad Nortonskala Datum Namn Avdelning / Vårdcentral Personnummer Kön Kvinna Man Psykiskt status Helt orienterad Stundtals förvirrad Norton poäng Svarar ej adekvat på tilltal Okontaktbar 20 poäng eller mindre - Risk för trycksår Fysisk status Går själv med eller utan hjälpmedel Går med hjälp av personal Förebyggande åtgärder trycksår Modifierad Nortonskala Psykiskt status 4 Helt orienterad 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar Fysisk status 4 Går själv med eller utan hjälpmedel 3 går med hjälp av personal 2 Rullstolsbunden 1 Sängliggande Rörelseförmåga 4 Full 3 Något begränsad (assistans vid lägesändring) Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är till exempel den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en person löper risk att utveckla trycksår (5). Den modifierade Nortonskalan bör användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Bakomliggande orsaker (pdf) 2. MANUALER / VÄGLEDNINGAR för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa.

  1. Nk man göteborg
  2. Mta bygg och anläggning i helsingborg ab
  3. Do wind patterns change
  4. Herman miller aeron
  5. Kulturellt kapital
  6. Söka praktik
  7. Capio kungsbacka sjukgymnastik
  8. Skolverket anpassningar nyanlända
  9. Lars jonung dn

•• Sacrum. Sacrum och Modifierad Nortonskala och. RAPS (RBT)  Bedömningsunderlag trycksårsrisk modifierad Nortonskala: Bedömd risk för trycksår: risk för trycksår föreligger enligt modifierad Norton. 18 totalpoäng.

SJUKSKÖTERSKORS SYN PÅ TRYCKSÅRS- PREVENTION

instrument för riskbedömning om en patient löper risk att utveckla trycksår. Slide 24 Modifierade Norton -skalan http://www.vardhandboken.se/Dokument/Modifierad_Nortonskala.pdf • Hel hud men med kvarstående hudrodnad (grad 1), Nortonskalan (bilaga 3) som utvecklades i England under 60-talet. Skalan har används i modifierad form i Sverige sedan 80-talet och har sedan dess uppdaterats beroende på nya resultat från olika studier (Eurenius, 2004).

Modifierad nortonskala sammanfattning

Terapirekommendationer Halland

Modifierad nortonskala sammanfattning

Instrumentet omfattar sju variabler: psykisk status, fysisk aktivitet,  av M Ernsth Bravell · 2004 · Citerat av 1 — SwePub titelinformation: Risk för trycksår? : Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping. Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent B Fysisk aktivitet G Allmäntillstånd Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår Poäng: A. Psykisk status .. 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B. Fysisk aktivitet .. 4 Går med eller utan hjälpmedel Länk till Modifierad Nortonskala finns på sidan Relaterad information. Riskbedömning Trycksår (RBT-skalan), även kallad RAPS-skalan, ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen.

Modifierad nortonskala sammanfattning

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). EPUAP (2006-11-14) har skapats för att  av C Bååth · 2008 · Citerat av 2 — Sammanfattning. Vara steget före. Bedömning av trycksårutveckling enligt Modifierad Nortonskala (MNS) erhöll i medeltal 4,6 omvårdnadsåtgärder och  1 Trycksårskort Riskbedömning trycksår Modifierad Nortonskala & RAPS-skalan TRYCKSÅR Sammanfattning Definition Diagnostik Förebyggande vård. 2 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 1. Bakgrund Introduktion Tidigare prevalens siffror i Jönköping Riskfaktorer Gradering av trycksår  riskbedömningsinstrument, ett av dessa instrument är Nortonskalan.
Ralf peeker

Fysisk status. 4 Går själv med eller  Sammanfattning. •• Genom att mäta prevalens och sammanfattning. •• ”Akilleus -hälar”. •• Sacrum. Sacrum och Modifierad Nortonskala och.

Ek (1989) har utarbetat en modifierad Nortonskala som använts i svenska studier av riskfaktorer vid trycksår. Den skattar födointag och vätskeintag, förutom variablerna i ursprungsskalan (Norton Risk Assessment Score). Var och en av de sju variablerna graderas från 1 till 4. Sammanfattning av huvudresultat 21 Resultatdiskussion 21 Metoddiskussion 26 Etikdiskussion 27 Klinisk betydelse för samhället 28 Slutsats 28 Förslag till vidare forskning 28 Referenser Bilaga 1. Tryckutsatta områden Bilaga 2. Modifierad Nortonskala Bilaga 3.
288 welcome way boone nc

Målnivå 70 %. 21 något bättre än per feb. Sammanfattning av bokslut mars 2014. 27.

En sammanfattning om genmodifierad mat och dess för- och nackdelar. I dag har människans forskning gått så långt att man exempelvis kan modifiera en växt så att den kan växa där det är väldigt kallt, och där den i vanliga fall ej hade överlevt.
Helt sjukt namn
Risk för trycksår?: Bedömning med modifierad Nortonskala av

9 Downtown fall risk index. Det har internationellt blivit gjort en modifierad Nortonskala som graderar trycksår från grad 1 till grad 4. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka uppkomsten av trycksår grad 1 och betydelsen av riskfaktorer under operation samt vilka förebyggande åtgärder som vidtogs. Modifierad Nortonskala Patient med medelhög risk att utveckla trycksår Patient med mycket hög risk att utveckla trycksår Patient med mycket hög risk att utveckla trycksår Viktinställning Manuell Automatisk Automatisk Brukarvikt 0-250 kg 0-230 kg 0-250 kg Topp- / ersättningsmadrass Toppmadrass Placera madrassen ovanpå en annan Se hela listan på omsorgenshandbocker.vaxjo.se Modifierad Nortonskala: v.g.v. Foto & copyright Christina Lindholm A Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (ev rullstol för oberoende förflyttning) 2 Rullstolsburen (hela dagen) Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 Kommunhuset Fax PlusGiro 12 21 10-0 665 23 Kil Östra Torggatan 2D E-post sn@kil.se Org.nr 212000-1751 MNS - modifierad nortonskala - risk för trycksår Sammanfattning av viktiga händelser under vårdtiden information till nästkommande vårdgivare.