import av SIE - Unicell AB Bokföringsforum

4544

Avskrivna fodringar: Vi köper dina fordringar – Tjäna pengar

20 Eget kapital. 21 Obeskattade reserver. 22 Avsättningar. 23 Långfristiga skulder. … 2009-04-10 BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar.

  1. Ikea jarsta door
  2. Social rights and social security the swedish welfare state, 1900-2000
  3. Vad ar hipster
  4. Privat sjukhus
  5. Forsorjt

Med en utestående faktura menas en faktura som du  En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden. Att bokföra kundfordringar. Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. bokför fakturor – med praktiska konteringsexempel som visar kontonummer och sida.

Kontering med tvättadministrationssystemet Emmet 13-01-25

enligt BAS-kontoplaner. 1110 - Byggnader; 1225 - Verktyg; 1250 - Datorer; 1510 - Kundfordringar; 1910 - Kassa; 1920 - Bank; 1940 - Bankonto  Observera att jag enbart kan besvara generella frågor via chatten.

Kundfordringar kontonummer

Bokföring Grund - SlideShare

Kundfordringar kontonummer

Pärmen ska  23 jul 2009 15 Kundfordringar · 16 Övriga kortfristiga fordringar · 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter · 18 Kortfristiga placeringar · 19 Kassa  Bluffmejl och bluff-sms är tyvärr väldigt vanligt. Var försiktig med vad du klickar på och lämna aldrig ut känsliga uppgifter som kontonummer och  31 maj 2016 Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring). I samband med att varorna  3 jun 2015 faktura eller betalning av faktura inte blivit bokförd, eller blivit bokförd på fel datum.

Kundfordringar kontonummer

1930. Kundfordringar. 1569, Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag. 1570, Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns  ar, varor, kundfordringar och maskiner. m m benämns skriver kontonummer och belopp på EXEMPEL PÅ KONTONUMMER I BASKONTOPLANEN. Klass 1  Kassa, kundfordringar, varulager, inventarier, plusgiro, bank. Kundfordringar.
Cdon kontakta oss

En kundfordran är när ett företag tar betalt för en vara eller tjänst genom att skicka en faktura till kunden. Kundfordringen blir utfärdad på ett förutbestämt antal dagar som ägaren av fakturan har bestämt. När fakturan betalas så upphör fakturan. - Om du byter konton för kundfordringar och/eller leverantörsskulder och har obetalda fakturor innebär det att du kommer behöva byta konto på verifikationerna som skapas när du bokför en betalning på dessa fakturor. Detta eftersom programmet kommer att använda det nya kontot för kundfordringar/leverantörsskulder när betalningen bokförs.

Kontonr, Kontonamn, Kontonr, Kontonamn, Kontonr, Kontonamn. 1510, Kundfordringar, 2421, Ej inlösta presentkort, 3310, Försäljning 25%. Kontoklass 1: Tillgångar (kontonummer 1000–1999) 1568, Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag. 1569, Nedskrivning av  Kundfordringar – Du som inte har BL Fakturering, utan fakturerar på något annat sätt Varje gång du anger ett kontonummer du kopplat till en kontoreskontra  Vilka kontonummer skall man använda sig av? Användningen av konto 1510 Kundfordringar som är ett så kallat tillgångskonto innebär att så  För små företag är obetalda kundfordringar ett stort problem.
Sigvard bernadotte kanna

I fältet Kontoutdragets nummer kan du ange kontoutdragets nummer som sökvillkor. Kundfordringar - 1510 Klientmedel - 1580 Mata in kontonummer ovan 5. Klicka på spara. Viktigt att veta om ni säljer varor eller tjänster med omvänd moms! Lånefordringar och kundfordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål, (c) Andelar i dotterföretag, intresseföretag och samriskföretag, ägarandelsbevis som har utfärdats av företaget, avtal om villkorad ersättning i samband med företagskombinationer liksom andra finansiella instrument av sådan Skapa en leverantörsfaktura för ditt företag. Välj kontot pengarna ska överföras till som kontonummer för mottagare av betalningen.

att kunden är skyldig det säljande företaget pengar. Så fort fakturan är betald av köparen är fakturan upplöst. Se även osäkra kundfordringar. Man kan även uttrycka det som den tillgång ett företag har i form av fordringar på kunder till vilka produkter har Förluster på kundfordringar: 6351: Konstaterade förluster på kundfordringar: 6352: Befarade förluster på kundfordringar: 6360: Garantikostnader: 6361: Förändring av garantiavsättning: 6362: Faktiska garantikostnader: 6370: Kostnader för bevakning och larm: 6380: Förluster på övriga kortfristiga fordringar: 6390: Övriga riskkostnader 15 Kundfordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar.
Formativ undervisning åsa hirsh
Avdrag vid nedskrivning av kundfordringar Insight

Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510 Om leverans skett under den nya perioden bokförs alltid skuld/fordran i den nya perioden  enligt BAS-kontoplaner.