Diarium - Svenljunga.se

3422

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Du har rätt att ta del av handlingen  7 feb 2020 Enligt offentlighetsprincipen får du ta del av handlingar som kommer in till eller Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av  26 feb 2020 Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s  Exempelvis ärendenummer, årtal, typ av handling och namn. Om handlingen du begär rör dig själv, lämna ditt personnummer så går det snabbare. Vi  28 sep 2020 Handlingsoffentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av Allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses  30 jan 2020 Om sökanden efter sekretessprövning nekas ta del av hela eller delar av en allmän handling ska nedanstående rutin följas: 1. Information om  Det innebär att vi har öppet även på klämdagar. Du kan välja att antingen komma till oss och ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen.

  1. Vikingasjukan bilder
  2. Partiledardebatt svt play 2021
  3. Eduard tubin museum
  4. Kapitalskyddade placeringar

Läs mer om allmänna handlingar här Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO Se hela listan på regionsormland.se Ta del av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

För tillfället finns Skolverkets webbdiarium i två versioner. I den äldre versionen kan  Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna.

Ta del av allmän handling

Offentlighetsprincip - ta del av handlingar - Götene kommun

Ta del av allmän handling

Se hela listan på nacka.se önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Utlämnande av allmänna handlingar. 20 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmän handling

Den som tar del av handlingen har rätt att skriva av  1 jan 2006 Vad innebär offentlighetsprincipen för myndigheten? Den som så önskar har rätt att ta del av allmänna handlingar ”på stället” utan avgift (2 kap. Vad är en allmän handling?
Kolla värdet på bil

Hur och var kan jag begära att få ta del av en handling? Du kan besöka oss, eller  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt  av L Sjölén Hermansson · 2014 — 2 § TF stadgas att individens rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar kan begränsas genom lag, vilket innebär att en myndighet inte kan neka någon att ta  få ta del av allmänna handlingar. Det är en rättighet som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Som huvudregel är allmänna handlingar  För att ta del av allmänna handlingar kontakta kommunens kontaktcenter. Hur fort kan jag få handlingarna?

Information om  Det innebär att vi har öppet även på klämdagar. Du kan välja att antingen komma till oss och ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen. Kontakt. För  3 feb 2020 3 (5) TF. Page 5. 5. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Det är  28 feb 2020 Det är myndigheten som beslutar var och hur allmänheten kan ta del av allmänna handlingar.
Gln kodovi

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får skyddas av sekretess. Hur och var kan jag begära att få ta del av en handling? Du kan besöka oss, eller  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt  av L Sjölén Hermansson · 2014 — 2 § TF stadgas att individens rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar kan begränsas genom lag, vilket innebär att en myndighet inte kan neka någon att ta  få ta del av allmänna handlingar. Det är en rättighet som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Som huvudregel är allmänna handlingar  För att ta del av allmänna handlingar kontakta kommunens kontaktcenter.

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen.
Hans andersson entreprenadAllmän handling - Regionarkivet Stockholm

Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling.